• Ховд
 • Ховд

ОНХ сан

2014 оны 3 дугаар улирлын тайлан

Урилга

мянгад сум үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойн баярын урилга

Ил тод байдал

ТӨРИЙН ЗАРИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР

ТАТВАРЫН ХУЛИЙН ХҮРЭЭНД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ..

Төсөв санхүү

ОНХСангийн 2014 оны төсөв

..

Төсөв санхүү

төсөл хэрэгжүүлэгчдийн судалгаа

..

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

МЯНГАД СУМЫН АВЛИГТАЙ ТЭМЦЭХ, ШУДАРГА ЁС, ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

    &am..

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр

Мянгад сумын 2014 оны хяналT шалгалтын төлөвлөгөө

    &am..

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр

Мянгад сумын 2014 оны хяналт шалгалтын график

    &am..

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр

Мянгад сумын 2013 оны ОНХС-ын тайлан

..

Төсөв санхүү

Орон нутгийн төсөв

Орон нутгийн төсөв. Сумын төсвийн нийт орлого нь 577.6 сая төгрөг бөгөөд улсын төвлөрсөн..

Төсөв санхүү

Санал асуулга

Ìÿíãàä ñóìûí хөгжилд аль салбар нь чухал вэ?

 • 11.9%
  5
 • 2.4%
  1
 • 28.6%
  12
 • 38.1%
  16
 • 19.0%
  8
 • 0.0%
  0