Засаг даргын Тамгын газрын ажилчдын товч танилцуулга,

холбоо барих утас

Овог нэр: Чадраабал Улаанхүү

Мэргэжил: Багш

Албан тушаал: Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Овог нэр: Нямдорж Батчулуун

Мэргэжил : Нягтлан бодогч

Албан тушаал: Төрийн сангийн төлөөлөгч

Холбоо барих утасны дугаар: 88016978

Овог нэр: Долдой Асенгүл

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Албан тушаал: Татварын улсын байцаагч

Холбоо барих утасны дугаар:

Овог нэр: Цогоо Цэцэгмаа

Мэргэжил: Газар зохион байгуулагч

Албан тушаал: ЗДТГ-ын Газрын даамал

Холбоо барих утасны дугаар: 93217253, 99439069

Овог нэр: Жамба Долгор

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Албан тушаал: ЗДТГ-ын нягтлан бодогч

Холбоо барих утасны дугаар: 99811162

Овог нэр: Өлзийхишиг Хишигтогтох

Мэргэжил: Байгаль хамгаалал, экологич

Албан тушаал: ЗДТГ-ын Байгаль орчны байцаагч

Холбоо барих утасны дугаар: 89969747

Овог нэр: Чулуун Цолмон

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Албан тушаал: Нийгмийн даатгалын байцаагч

Холбоо барих утасны дугаар: 95728390

Овог нэр: Самгарьд Лхамхүү

Мэргэжил: Төрийн захиргаа удирдлага

Албан тушаал: Нийгмийн халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн

Холбоо барих утасны дугаар: 98627961

Овог нэр: Батсүх Отгонхишиг

Мэргэжил: Нийгмийн халамж,хангамжийн мэргэжилтэн

Албан тушаал: ЗДТГ-ын нийгмийн бодлогын асуудал хаируцсан мэргэжилтэн

Холбоо барих утас: 99983947

Овог нэр: Бямбацогт Түмэнжаргал

Мэргэжил: Нийгмийн ажилтан

Албан тушаал: Иргэний бүртгэл мэдээллийн ажилтан

Холбоо барих утас: 94191665

Овог нэр: Мягмар Ганболд

Мэргэжил: Зоотехникч

Албан тушаал: ЗДТГ-ын МЭҮТ-ын дарга

Холбоо барих утас: 89557606

Овог нэр: Б. Долгор

Мэргэжил: Малын их эмч

Албан тушаал: МЭҮТ-ын Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Холбоо барих утас: 95480242

Овог нэр: Баглаат Соёлмаа

Мэргэжил: Архивч

Албан тушаал: ЗДТГ-ын Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

Холбоо барих утас: 99434769

Овог нэр: Дэмбэрэл Баатарсүрэн

Мэргэжил:

Албан тушаал: ЗДТГ-ын нярав

Холбоо барих утас: 93217265

Овог нэр: Жаргалсайхан Баттулга

Мэргэжил: Жолооч

Албан тушаал: ЗДТГ-ын жолооч

Холбоо барих утас: 86128207

Овог нэр: Энэбиш

Мэргэжил: үгүй

Албан тушаал: ЗДТГ-ын сахиул

Холбоо барих утас: 99433984

Овог нэр: Д.Мөнх-Учрал

Мэргэжил: үгүй

Албан тушаал: ЗДТГ-ын үйлчлэгч

Холбоо барих утас: 94246863

Овог нэр: Дамдиндорж Сэндэнжав

Мэргэжил: Цаг уурч

Албан тушаал: Цаг уурын ажиглагч

Холбоо барих утас: 93070253

Овог нэр: С. Цэнд-аюуш

Мэргэжил: Цаг уурч

Албан тушаал: Усны харуул

Холбоо барих утас: 93070352

Овог нэр: Насанжаргал Чоён-Ийшээ

Мэргэжил: Жолооч

Албан тушаал: Байгаль хамгаалач

Холбоо барих утас: 95134850