төсөл хэрэгжүүлэгчдийн судалгаа

  төсөл хэрэгжүүлэгчдийн судалгаа  
      сая /төг
д/д Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Төслийн нэр Төслийн зээлийн  дүн
2011 онд олгогдсон
1 Б Амарсайхан  Нэхмэл сүлжмэл үйлдвэр 14.0
2 Д Нэргүй  Газрын өгөөж 4.0
3 Б Ганбаяр Амтат нахиа 5.5
4 Я Бямбасайхан  Арвин ургац 6.5
5 Т Аятайхаан Хүнсний ногоо 2.0
2012 онд олгогдсон
1 Н Өлзийсүрэн Цөлжилтийг сааруулах 5.0
2 М Дагвадорж Чацарганы төгөл 5.0
2013 онд олгогдсон
1 Б Идэрзаяа Мянгад сүүний ферм 15.0
2 М Баянзул  Сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах 20.0
3 Ц Нямгэрэл Ашигт хоршоо 15.0
4 Д Дарьсүрэн Оёмол 3.0
5 Л Төмөрбаатар Сэлэнгийн цагаан толгой 10.0
6 Б Мэндсайхан  Уран гагнуур  4.0
7 Г Эрдэнэчимэг Уран шаглаа 5.0
8 Г Энх-Амгалан Төгс чанар  
9 Б Энхболд Амтлаг 4.0
10 О Эрдэнэчимэг Оёдол 4.0
11 Б Очирчимэг Булангийн олом 5.0
12 А Курсхаан Айбол 15.0
13 М Баянжаргал Модон эдлэл 8.0
14 З Даваадорж Уран хийц 6.0
2014 онд олгогдсон
1 Н  Ганболд Мянгад  тахиа 3.0
2 Н Мягмаржав Алтан зоог 5.0
3 Д Цэцэгсүрэн  Анунго салон 2.5
4 Д Дулмаа Гэр ахуй  2.5
5 Ж Даваажав Монгол үнээний угсаа 7.0
       
       
       
       
       
       
       
  СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН